Strateško modeliranje

Natančen navigacijski sistem za usmerjanje financ

Modelirajte različne planske scenarije v samo nekaj urah. Interaktivno spremljajte vplive spremenljivk v poslovanju na dobiček, denarni tok, likvidnost, vrednost kapitala, bilanco stanja in druge ključne pokazatelje. Vzpostavite smer, ki bo najbolj učinkovita za vaše podjetje.

STRATEŠKO MODELIRANJE

Digitalni kokpit za vodje finance. Zanesljivo na pravi poti do uspešnega poslovanja.

Strateško modeliranje vodjem financ pomaga hitreje analizirati vplive nenehno spreminjajočega se in negotovega okolja na prihodnje poslovanje. Strateško modeliranje vam daje prave odgovore na vaša ključna vprašanja. Na primer, kaj če prevzamemo konkurenčno podjetje? Kakšen bo vpliv na vrednost za delničarje, denarni tok ali dolg? Iz katerih podjetij bi zaradi tega morali izstopiti? Katere dejavnosti bi morali opustiti? Kakšni so učinki takšne operacije in do kdaj bodo trajali? Kaj lahko pričakujemo v primeru zamud pri plačilih, nihanju zalog ali motenj v dobavni verigi? Strateško modeliranje predstavlja zanesljiv in natančen kokpit za vodje financ. Hitro naredite model, ocenite učinke in začrtajte smer.

Strategic Modelling 3

Ključne prednosti in koristi strateškega modeliranja:

business copy

Modeliranje za negotovo prihodnost

Če se želite hitro in učinkovito odzivati na spremembe, uporabite modeliranje "kaj-če". Razvijte odpornost na spremembe s simulacijo dolgoročnih alternativnih strategij, razvojem pogojnih scenarijev in stresnih finančnih modelov. Zakaj bi uporabljali preglednice, če imate lahko moderno digitalno upravljavsko kabino za krmarjenje v prihodnost?

Align Strategy

Uskladite strategije z načrti

Različne načrte spravite na skupni imenovalec in oblikujte dolgoročno finančno strategijo za celotno organizacijo. Uskladite operativne načrte s strategijo tako, da določite ključne cilje, izvedete analizo občutljivosti in uporabite vnaprej izdelana poročila za vizualizacijo kritičnih metrik, ki so osnova za pravilnejše odločanje.

Optimise capital structure

Optimazacija kapitalske strukture

Zagotovite preglednost in vpogled v vse vidike finančne uspešnosti, od potencialnih prihodkov do obratnega kapitala. Obvladujte kompleksne in ponavljajoče se vzorce financiranja, ocenite vplive strategij na bonitetne ocene in optimirajte kapitalsko strukturo. Za zmanjšanje stroškov kapitala uporabite zmogljivosti zakladniškega načrtovanja.

STRATEŠKO MODELIRANJE

Ključne prednosti in koristi

Vgrajene zmožnosti in zmogljivosti so posebej prilagojene strateškim finančnim vodjem.

Uskajene strategije

Uskajena strategija
Vzpostavite zaokrožen načrtovalski proces. Uskladite strategijo in operativne načrte z določanjem pomenljivih ciljev, hitrim analiziranjem finančnih vplivov in vizualizacijo, osredotočeno na kritične metrike za usklajeno odločanje na osnovi informacij.

Simulacije poslovanja

Simulacije poslovanja
Uporabite funkcijo Deal Period za modeliranje vpliva združevanj in prevzemov večih podjetij v določenem časovnem obdobju. Zagotovite izvršnemu vodstvu možnost izbire pristopa, ki ima največjo verjetnost povečanja vrednosti za delničarje.

Predvidevanje stroškov financiranja

Predvidevanje stroškov financiranja
Strateško planiranje vključuje možnosti upravljanja financiranja. Uporabite različne metode obravnavanja denarnih presežkov in primanjkljajev. Ustvarite učinkovite strategije zakladnice, s katerimi znižate stroške financiranja in optimirate strukturo kapitala.

Upravljanje dolga

Upravljanje dolga
Ustvarite dolžniške instrumente s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, kot so obveznice in terminska posojila. V samo nekaj sekundah ustrezno posodobite vse računovodske izkaze. Periodično izračunajte stroške ali učinke dolga. Ustvarite občutne časovne prihranke ter odpravite tveganja za napake in opustitve ravnanj.

Avtomatizacija in konsolidacija

Avtomatizacija in konsolidacija
Strateško modeliranje avtomatizira izračune finančnih izkazov, gibanja prihodkov in odhodkov, vključno z izkazom uspeha, bilanco stanja in denarnim tokom. Avtomatska izdelava bilanc prihrani ure in ure časa, ki ga porabite za ročno pripravo in preverjanje ključnih računovodskih izkazov.

Integracija z Oracle EPM oblakom

Integracija z Oracle EPM oblakom
Strateško modeliranje je tesno povezano z drugimi načrtovalskimi aplikacijami v okviru Oracle EPM, na primer za načrtovanje kapitalskih naložb, projektov in kadrovskih virov. Ta integracija finančnim ekipam omogoča hitro in enostavno prenašanje podatkov iz operativnih v strateške načrte.

ZAČNITE ZDAJ

Strategic Modeling Q.accelerator™

Do strateškega modeliranje v samo 18 dneh. Uporabite paket storitev za pospešeno uvedbo Q.accelerator™.

Strategic Modeling Q.accelerator™

Q.accelerator ™vključuje fiksen obseg storitev, ki vam s strateškim planiranjem pomagajo ustvariti poslovno vrednost v najkrajšem možnem času.

STROŠKI

Strategic Modeling Module Free for 1-year*

PRENESITE BROŠURO

Stopite v stik z nami ...

… glede rešitve za Strateško modeliranje

Dogovorite se za sestanek in preverite možnosti glede nadaljnih korakov za uvedbo strateškega modeliranja z uporabo uvedbenega paketa Q.accelerator™.

KONTAKTIRAJTE NAS

Strateško modeliranje

Opremite vodje financ z naprednimi zmožnostmi za modeliranje, z informacijami in vpogledi, ki jih potrebujejo za usmerjanje poslovanja v negotovi prihodnosti.
  • Modelirajte negotove poslovne razmere z uporabo scenarijev "kaj-če". Ocenjujte vplive na denarni tok, likvidnost in bilanco stanja. Zagotavite si hiter in učinkovit odziv na spremembe.
  • Z zaključeno, a cikličnem načrtovalskem procesu uskladite strategijo in načrte. Konsolidirajte različne scenarije v enoten dolgoročen plan in postavite poslovne cilje, ki bodo povzemali operativne poslovne načrte.
  • Izkoristite vnaprej zgrajena orodja za finančno modeliranje. Izračunajte stroške dolga, modelirajte vpliv združevanj in prevzemov, optimizirajte strukturo kapitala in še veliko več.

Rezervirajte termin za srečanje in se dogovorite za nadaljnje korake glede uvedbe strateškega načrtovanja.

You might be interested in

Icon - Managed Services 2

 

Managed Services

Preserve and leverage your existing Oracle investments with expert, proactive and customizable 24/5 Managed Services.

Learn more
Icon - Find an Office 2

 

Find an office

We're a global Oracle solutions partner with offices in the United Kingdom, United States, Australia, Slovenia and India.

Find an office
Icon - Infrastructure

 

Infrastructure Services

Our infrastructure team can help your organization find smart, efficient ways to optimize and generate more value from your Oracle stack.

Learn more